Články

Nebezpečie prináša aj spam

Internet a e-mail pôvodne vznikli ako vojenský a akademický technický experiment a asi nikto nepredpokladal, že sa z nich v budúcnosti stane takmer všadeprítomné médium. V súčasnosti sú takou rozšírenou a bežnou záležitosťou, že ich používajú už malé deti. Elektronická komunikácia však so sebou prináša okrem množstva výhod aj skryté nebezpečia. Jedným z nich sú aj spamy.

Spam a jeho história

Spamom nazývame nevyžiadané a hromadne rozosielané správy účastníkom, ktorí o ne nestoja. Názov dostal po americkej konzerve lanšmítov, ktorá bola v istom komediálnom seriáli „nežiadanou“ ingredienciou všetkých jedál v reštaurácii. Spamy zvyčajne obsahujú lacné reklamy, elektronické letáky, ale aj vírusy, podvody a hoaxy – falošné poplašné správy. Spam zneužíva jednoduchosť a nízku cenu elektronickej komunikácie, najviac e-mailu, najnovšie aj sociálne siete ako napríklad Facebook.

Zrejme prvý spam poslal zamestnanec Digital Equipment Corporation v máji 1978 na adresy vtedajšej siete Arpanet. Obsahoval prezentácie výrobkov tejto spoločnosti. Keďže prezentácia bola zaslaná množstvu ľudí súčasne, začali sa niektorí užívatelia siete sťažovať. Ďalším spamom bola správa rozosielaná o tom, ako rýchlo zarobiť peniaze. Prvým skutočne masívnym spamom bola nevyžiadaná správa od Green Card Lottery, ktorá zahltila až 6000 užívateľov a postupne sa spam rozšíril celeosvetovo do dnešných miliardových objemov, spojených s nevyhnutnosťou sa voči nemu brániť. Pre príjemcov spamu a aj pre prevádzkovateľov internetových služieb je spam nákladovou položkou, ktorej výška sa v USA odhaduje na niekoľko miliárd dolárov ročne.

Spamy získavajú e-mailové adresy do spamových databáz najčastejšie pomocou robotov z webstránok, preto sa neodporúča zverejňovať na web stránkach svoje e-mailové adresy. Väčšina spamov nie je šírená priamo ich autormi, ale je rozosielaná z cudzích počítačov napadnutých vírusom alebo červom, ktoré otvárajú na počítači tzv. zadné vrátka (backdoor). Tie umožňujú útočníkom počítače diaľkovo ovládať a zneužívať ich pre rozosielanie spamu. Podľa niektorých amerických prieskumov spamy tvorili napr. v roku 2007 až 95 % e-mailovej komunikácie. V mnohých krajinách vrátane Slovenska je ich rozosielanie protizákonné.

Prečo je spam nebezpečný?

Priamym dôsledkom spamu je, že spomaľuje prácu s e-mailom a núti ľudí každý deň triediť doručenú poštu a vymazávať ju. Je to obzvlášť nepríjemné, ak užívatelia platia za dobu využívania internetu alebo za objem prenesených dát. Okrem toho zapĺňa kapacitu e-mailovej schránky a zahlcuje poštové servery, čo zvyšuje náklady na prevádzkuateľov internetových a e-mailových služieb. Skutočné nebezpečie okrem toho prichádza v prípadoch, ak je spam použitý na rozosielanie vírusov a šírenie falošných výziev, ktoré môžu z ľudí vytiahnuť peniaze alebo ich vystrašením či iným naliehaním na city prinútiť správy ďalej šíriť alebo dokonca uskutočniť nejaké činy, ku ktorým ich výstražná správanaviedla.

V dnešnej dobe deti vyrastajú v prostredí, ktoré je úzko spojené s každodenným využívaním internetu. Asi sa s tým dá iba zmieriť a okrem dostatočného informovania detí o možných nebezpečiach internetu a primeranými obmedzeniami a kontrolou prístupu je prezieravé zabezpečiť počítač vhodnými nástrojmi, ktoré deti dokážu uchrániť pred väčšinou nástrah.

Prečo je spam nebezpečný pre deti? Mailovú stránku vášho dieťaťa zahlcuje množstvom správ, ktoré okrem nevhodných reklám napr. na viagru alebo sexualne orientované web stránky môžu prostredníctvom vašich detí vytiahnuť peniaze napr. cez falošné prosby o pomoc alebo pyramídové hry, do ktorých sa nevedomé dieťa môže veľmi jednoducho zapojiť.

Aký je spam na Slovensku?

Je spam na Slovensku iný ako v zahraničí? Ak áno, prečo? Odpoveď na tieto otázky prináša výskumný projekt spoločnosti Slovanet SPAMIA. Je zameraný na skúmanie algoritmov a efektívnosti antispamových riešení. Zistenia poslednej štúdie projektu poukazujú na výrazné odlišnosti v štruktúre a v podiele spamu v e-mailových schránkach doma na Slovensku a v zahraničí. Podľa rozsiahlej vzorky preskúmaných správ tvoria na Slovensku spamy menej ako 15 % zo všetkých prijatých e-mailov, v porovnaní so zahraničnými údajmi spoločnosti Symantec z augusta 2011, podľa ktorej tvoria spamy v zahraničí 75 % e-mailovej komunikácie, je jeho podiel na Slovensku až päťnásobne nižší ako v zahraničí. Miera úspešného zachytenia nežiaducej pošty je však podľa skúseností z praxe výrazne nižšia, pretože bežne používané antispamové nástroje sa zameriavajú na správy v anglickom jazyku.

V projekte SPAMIA bolo analyzovaných 24 tisíc e-mailov, ktoré odrážali svojím zložením poštu šírenú v prostredí domáceho internetu. Zistenia preukazujú, že je potrebné zvýšiť účinnosť antispamovej ochrany v slovenskom prostredí a zamerať výskum na určenie algoritmov vyhľadávajúcich spamy aj v slovenskom jazyku, prípadne v iných ako anglickom jazyku.

Projekt SPAMIA je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu, v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z o stimuloch pre výskum a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Ako sa chrániť proti spamu?

Najúčinnejšou ochranou vášho počítača a teda aj vašich detí pred spamom je aktivácia alebo nainštalovanie účinného antispamového filtra. Ide o nástroj, ktorý už pri príchode správy na poštový server alebo pri prijímaní pošty do počítača vyhodnotí, či ide o spam alebo nie, napríklad ju testuje na obsah typických slovných spojení ako viagra, lottery, winner a podobné. Okrem toho je potrebné v počítači využívať aj antivírusové programy a firewall a pravidelne ich aktualizovať.

Najlepšie pre rodičov je, ak majú prehľad o možných nástrojoch a teda aj spamoch, ktoré môžu deti na internete ohroziť. Je potrebné stanoviť jasné pravidlá či zamedziť, aby deti mohli míňať na internete peniaze. Je dôležité deťom vysvetliť, aby nevypĺňali online dotazníky a neregistrovali sa v nedôveryhodných súťažiach a kluboch fanúšikov. Odosielatelia spamu ich môžu ľahko oklamať a získať tak ich e-mailovú adresu.

Okrem toho je vhodné vybrať si takého poskytovateľa internetových služieb, ktorý  poskytuje nástroje na zabezpečenie internetu, e-mailu a blokuje spam, vírusy a nežiaduce web stránky. Medzi takýchto poskytovateľov patrí aj Slovanet, ktorý má vo svojej ponuke doplnkovú službu Strážca prístupu, ktorý chráni deti pred nebezpečným obsahom na internete a AVG Internet Security, ktorý účinne ochráni počítač a jeho používateľov pred odcudzením identity, vírusmi a otváraním škodlivých stránok.

Ďalšie články